Activitats escolars


Infantil
P-3, P-4, P-5
Primària
Cicle Inicial
1r i 2n
Primària
Cicle Mitjà i Superior
3è a 6è
ESO
Primer Cicle
1r i 2n
ESO
Segon Cicle
3r i 4t
Batxillerat
Àrea de coneixement
Les Adoberies de Lleida: l’art de la pell
Visita amb dossier didàctic
o dibuix
Visita amb dossier didàctic
Llengua i literatura catalana

Coneixement del medi natural, social i cultural

Ciències Socials, Geografia e Història

Història i Patrimoni
Les Adoberies de Lleida: l’adob de les pells i altres gremis relacionats


Visita amb dossier didàctic
Visita amb dossier didàctic
Visita amb dossier didàctic
Itinerari guiat
Descolgant el passat: el descobriment de les Adoberies


Itinerari guiat
Itinerari guiat
Itinerari guiat


  

 Descarrega't la guia d'activitats didàctiques

Les adoberies de Lleida: l’art de la pell

Descripció de l’activitat:
A la ciutat de Lleida des de finals del segle XII i al segle XIII es van establir els adobers a ciutat al actual carrer Blanquers. En aquest carrer es concentraven les adoberies, entre l’actual Rambla de Ferran i el carrer del Carme. Els documents antics que es conserven ens parlen del fet que  les adoberies i tot el projecte urbanístic que comporten, s’havia dut a terme perquè les anteriors, possiblement d’origen andalusí, ja estaven obsoletes. Aquest és el lloc on els arqueòlegs han trobat les restes d’un conjunt d’estructures que formarien part de l’antic complex adober, els obradors, les adoberies; que formaven part del barri dels blanquers i se situaven a tocar de la muralla i l’antiga sèquia d’Alcarràs.
Realitzarem una visita amb un recorregut per les restes de les adoberies, introduint conceptes bàsics per a conèixer què és una adoberia, quines pells s’adobaven a les adoberies, com vivien els adobers i quins objectes es fabricaven amb les pells adobades.
Els alumnes de P-3, hauran de pintar un dibuix relacionat amb la visita, després a la classe.
Els alumnes de P- 4 i 5 hauran d’omplir el dossier didàctic amb preguntes senzilles sobre la visita. Aquest dossier es farà a la classe.

Les Adoberies de Lleida: l’adob de les pells i altres gremis relacionats

Descripció de l’activitat:
L’activitat s’inicia amb la visita guiada a les adoberies, plantejada com una aproximació històrica a Lleida, a fi de deduir i comprendre com funcionava una adoberia de pells a l’antiguitat: començant pels diferents processos del treball fins a l’especialització de l’ofici gremial. Les adoberies de Lleida són un marc idoni per analitzar qui hi treballava i com s’establien les relacions de treball en l’època feudal, com també per observar i conèixer la formació dels gremis i la seva importància en l’estructuració social. Aquesta activitat centra la mirada en les adoberies com a pretext per explicar quina rellevància tenia l’ofici d’adober i la seva relació amb els diferents oficis que coexistien a la ciutat de Lleida d’aquells temps.
Un cop finalitzat el recorregut, els alumnes de Cicle Superior de Primària i els alumnes d’ESO, hauran d’omplir el dossier didàctic amb preguntes senzilles sobre la visita. Aquest dossier es farà a la classe.

Descolgant el passat: el descobriment de les Adoberies

Descripció de l’activitat:
Doncs, parlarem de la feina de l’arqueòleg, com es van trobar les adoberies de Lleida i dels diferents processos legals i tràmits que ha de passar una resta arqueològica fins arribar a la seva restauració i musealització.
Com saben els arqueòlegs on es troben les restes arqueològiques? Algunes vegades les restes del passat poden donar-se a conèixer, com és el cas, per la construcció d’edificis; però abans de començar, els constructors han de demanar un permís d’obres a l’ajuntament. Així és com prenen protagonisme els arqueòlegs que, en primer terme, han de realitzar un treball de recerca d’informació sobre el lloc on s’haurà de construir l’edifici en qüestió. Per això, consulten les biblioteques i arxius, cerquen les fonts històriques, els vells documents, les inscripcions i els mapes que els poden ajudar a trobar objectes del passat. Aquests documents, poden aportar pistes sobre la localització de ciutats, pobles, industries, etc. Aquestes són les fonts escrites, les que ja parlaven de les adoberies feudals de Lleida.